എം.എം.അലിയാര്‍ ആയവന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്.

മൂവാറ്റുപുഴ: ആയവന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി മുസ്ലിം ലീഗിലെ എം.എം.അലിയാര്‍ മുക്കണ്ണിയില്‍ ഐക്യകണ്ഡേന തെരഞ്ഞെടുത്തു. എം.എം.അലിയാരിന്റെ പേര് കോണ്‍ഗ്രസിലെ സാബു വള്ളോംകുന്നേല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. റെബി ജോസ് പിന്താങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. മൂവാറ്റുപുഴ എംപ്ലോയിമെന്റ് ഓഫീസര്‍ അയ്യപ്പന്‍ വരണാധികാരിയായിരുന്നു. 14-അംഗ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അഞ്ച്, മുസ്ലിം ലീഗിന് രണ്ട്, കോരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി മൂന്ന്, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജേക്കബ് രണ്ട്, എല്‍.ഡി.എഫ് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷിനില. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ആദ്യ 27-മാസം കോണ്‍ഗ്രസിനും, 18-മാസം മുസ്ലിം ലീഗിനും, 15-മാസം കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണിക്കുമാണ്. യു.ഡി.എഫിലെ ധാരണയനുസരിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിലെ സാബു വള്ളോംകുന്നേല്‍ രാജിവച്ച ഒഴിവിലേയ്ക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ആയവന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാര്‍ഡില്‍ കാലാമ്പൂരില്‍ നിന്നും വിജയിച്ച എം.എം.അലിയാര്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ കൗണ്‍സില്‍ അംഗമാണ്.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Loading...