കോതമംഗലം ടൗൺ ലിങ്ക് റോഡുകൾ ആധുനിക നിലവാരത്തിൽ നവീകരിക്കും: ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎ.

കോതമംഗലം: കോതമംഗലം ടൗൺ പരിധിയിലെ റോഡുകൾ ആധുനിക രീതിയിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ നവീകരിക്കുമെന്നും, ഇതിനായി 2.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. കോതമംഗലം ടൗൺ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഏഴ് റോഡുകളാണ് നവീകരിക്കുന്നത്. കോതമംഗലം ടൗൺ പരിധിയിലെ റോഡുകളായ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ്(രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡ്),പി ഡബ്ല്യൂ ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ് റോഡ്,മാർക്കറ്റ് റോഡ്,ധർമ്മഗിരി റോഡ്(കത്തീഡ്രൽ ചാപ്പൽ റോഡ്),ധർമ്മഗിരി-പോലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ റോഡ്,പള്ളിത്താഴം വി കെ റോഡ്(സെന്റ് ജോർജ്ജ് സ്കൂൾ-കോഴിപ്പിള്ളി പാർക്ക്),സെന്റ് ബേസിൽ റോഡ്(മാർ ബേസിൽ സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ-റ്റി ബി കുന്ന് പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റോഡ്)എന്നീ ഏഴ് റോഡുകളാണ് ആധുനിക രീതിയിൽ നവീകരിക്കുന്നത്.

ദേശീയ പാതയും, ആലുവ-മൂന്നാർ റോഡും ബൈപ്പാസ് റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡാണ് നവീകരിക്കുന്നത്. ടൗണിൽ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഈ റോഡുകൾ സൗകര്യപ്രദമാകും. റോഡുകൾ ബി എം ബി സി ചെയ്ത് നവീകരിക്കുമെന്നും,ഇ തിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂരോഗമിച്ചു വരികയാണെന്നും, ഈ വർഷം നഗര പരിധിയിലെ മുഴുവൻ റോഡുകളും ആധുനിക രീതിയിൽ ബി എം ബി സി നിലവാരത്തിൽ നവീകരിക്കുമെന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Loading...